Bouwstappen


Een groot deel van het werk wordt door Terre Armee vooraf op kantoor uitgevoerd. Hier wordt het ontwerp opgesteld bestaande uit tekeningen, berekeningen en projectplanning.
Door het opstellen van gedetailleerde uitvoeringstekeningen kan een Terre Armée constructie eenvoudig en snel worden opgebouwd. Hierbij zijn geen zware ondersteuningsconstructies en materieel nodig.

De bouw van een gewapende grond constructie van Terre Armée kan worden opgedeeld in 3 activiteiten:


1. Plaatsen van de bekleding

Nadat de eerste rij bekledingselementen nauwkeurig is geplaatst op een glad afgewerkte stelstrook, kunnen de volgende lagen elementen worden geplaatst als onderdeel van het aanbrengen van het aanvulmateriaal met de grondwapeningsstrippen.

De panelen worden onderling op elkaar geschoord met behulp van tijdelijke klemmen en wiggen.


2. Aanbrengen van de grondwapening

De wapening van het gewapende grondmassief wordt gevormd door strippen, die aan de bekleding worden gekoppeld. De lagen hebben een afstand van 70 à 80 centimeter.


3. Aanbrengen en verdichten van het aanvulmateriaal

Het aanvulmateriaal wordt aangebracht en verdicht in lagen van 30 tot 40 centimeter. Hierbij mogen machines niet direct over de wapeningstrippen rijden en zware machines moeten een afstand van minstens 1,5 tot de bekleding houden.