Home Toepassingen Spoorwegen

Spoorwegen


Terre Armée® kan worden gebruikt voor de bouw van constructies langs het spoor of onder het spoor. De Terre Armée®- en TechSpan®-technologieën worden gebruikt bij de bouw van alle typen spoorrails: tram, light rail, reizigersvervoer, hogesnelheidslijnen en goederenvervoer.

Voor toepassingen aan spoorwegen wordt dezelfde teckniek gebruikt als die voor autowegen. Het ontwerp moet echter specifiek worden afgestemd op treinbelastingen. De keerconstructies langs en onder spoorweglijnen moeten in staat zijn om de trillingen veroorzaakt door passerende treinen te absorberen en de hoge belastingen op te nemen die worden gegenereerd door versnellende en afremmende treinen.

Doordat een Terre Armée constructie wordt opgebouwd uit strippen van beperkte lengte, die onderling niet verbonden zijn en geplaatst worden in geselecteerd aanvulmateriaal vormen zwerfstromen geen probleem voor de duurzaamheid van een Terre Armée constructie aan het spoor.


Een Terre Armée®-wand wordt volledig vanaf de binnenzijde gebouwd zonder steigerwerk, hulp constructies of materieel vóór de wand. Wanden kunnen daarom dicht tegen het profiel van vrije ruimte of onderhoudsweg worden gebouwd zonder dat het normale treinverkeer verstoord wordt. Viaducten waarbij gebruik is gemaakt van een combinatie van Terre Armée®-landhoofden en geprefabriceerde balkdekken zorgen slechts voor een minimale verstoring van het treinverkeer tijdens de uitvoering.


De constructies kunnen worden toegepast voor:
Keerwanden langs het spoor
Landhoofden voor viaducten over het spoor
Keerwanden en landhoofden onder het spoor
Spoorwegtunnels in grondlichamen en cut-and-coversEcoduct Hulshorst - Nederland (foto Kees Stuip)
HSL Tours-Bordeaux - Frankrijk (foto P.Doaré)
 
   
Haan Gruiten - Duitsland
Spoor Dordrecht-Roosendaal  -Nederland
 
 
Utrecht - Nederland
Wiltz - Luxemburg
 
 
Gautrain - Zuid-Afrika
ChannelTunnel - Verenigd Koninkrijk 
 

Need to find a provider for a particular service in your country? No problem!
Our Terre Armee in the world page will help you to find the appropriate Terre Armée office for your project.