Home Toepassingen Waterbouw Dijken & Oeverwerken

Dijken & Oeverwerken


Gewapende grond kan worden gebruikt voor het ophogen van dijken en dammen of om het volume hiervan te vergroten. De gewapende grondconstructie spreidt de belasting waardoor het kan worden toegepast op een bestaand dijklichaam.

Hoewel over het algemeen een verticale wand met betonpanelen worden gebruikt, vormen stalen roosterelementen met begroeiing een effectieve oplossing voor het herstellen van natuurlijke rivieroevers. Terre Armée®-rivierconstructies zijn ontworpen en gebouwd om de gecombineerde krachten van water en vuil te kunnen weerstaan. Deze krachten kunnen zeer destructief zijn tijdens en na stormen en overstromingen.

Terre Armée®-constructies zijn bovendien bestand tegen natuurlijke belastingen, zoals sterke stromen die resulteren in erosie en aanzuiging. Terre Armée®-panelen gecombineerd met het juiste aanvulmateriaal zorgt voor een adequate waterafvoer, vooral indien de constructie onderhevig is aan plotselinge variaties in het waterpeil.
Googong Dam - Australië
 
 
Frankrijk
 
 
Pradodam - Verenigde Staten
 
 
Los Tortolas - Chili