Home Toepassingen Wegenbouw

Wegenbouw


Sinds de ontwikkeling van Terre Armée® in de jaren ´60 wordt gewapende grond gebruikt bij de bouw van wegconstructies, opritten en landhoofden voor viaducten. Door grondkeringen of steile taluds uit te voeren in Terre Armée wordt ruimte gewonnen en worden grondlichamen gestabiliseerd. Het systeem is daarom de afgelopen 50 jaar veelvuldig gebruikt voor de bouw van wegen en autosnelwegen in stedelijke en bergachtige omgevingen.

Terre Armée wordt gebruikt voor een groot aantal toepassingen ten behoeve van wegconstructies:
Opritten van viaducten
Complexe verkeersknooppunten
Constructies op oneffen terrein  
Wegverbreding
Landhoofden

Mbabane interchange - Zuid-Afrika
Knooppunt Hogering - Nederland
   
   
Andenne - België
Knooppunt Muiderberg - Nederland
   
   
Randweg Eindhoven - Nederland
Weinterp - Nederland
   
   
Westrandweg Amsterdam - Nederland
A40 - Frankrijk
 
 


Associated techniques:

Reinforced Earth®
TechSpan®
TerraLink

Some references

Seattle-Tacoma Airport

Brochure

Click on the brochure to order a copy

Need to find a provider for a particular service in your country? No problem!
Our Terre Armee in the world page will help you to find the appropriate Terre Armée office for your project.