Home Carriére Werken bij Terre Armée

Werken bij Terre Armée


Over de hele wereld delen de medewerkers van Terre Armée één cultuur, waarbij het streven naar technische excellentie, dienstbaarheid, teamgeest en het onvoorwaardelijk nakomen van verplichtingen worden gecombineerd. Deze medewerkers, die al een halve eeuw dag in dag uit een bijdrage hebben geleverd aan het succes en het imago van de onderneming, zijn onze belangrijkste activa.

Wij hebben ervoor gekozen om langdurige dienstverbanden voor onze medewerkers te bevorderen, waarvan de meeste beschikken over technische kwalificaties, ongeacht of ze net beginnen of al meer ervaring hebben.

Wij hanteren een duurzame inzetbaarheidsbenadering ten aanzien van onze medewerkers. Training, ondersteuning en promotie van de medewerkers van Terre Armée is een belangrijk aspect van onze ontwikkeling.

Elk jaar bieden wij training aan enkele honderden medewerkers om iedereen de kans te geven om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, dankzij onze job-trainingen voor elke medewerker.

Een van de krachten van Terre Armée is de internationale mobiliteit van zijn medewerkers, voornamelijk op managementniveau. Flexibiliteit, responsiviteit, aanpasbaarheid aan nieuwe omgevingen... deze kwaliteiten maken het voor alle medewerkers mogelijk om vooruit te komen in hun carrière door middel van competentie-ontwikkeling, onafhankelijkheid en zelfontplooiing.

Wij gebruiken carrièremanagement-tools om personeel individueel te begeleiden, inclusief voortgangsgesprekken, gesprekken met carrièremanagers, de carrièrecommissie etc. Dit helpt bij het bevorderen van de geografische en operationele mobiliteit van onze medewerkers, en hun carrière wordt zodoende gevormd door hun ambities en de kansen die zich voordoen.

Dit beleid vormt een integraal onderdeel van de strategie van Terre Armée. Het is gericht op ondersteuning van de groei van de Groep door verbetering van de werving, training en arbeidsvoldoening van onze medewerkers.

Terre Armée streeft ernaar om sociale integratie, diversiteit en gelijke kansen te bevorderen. In elk land waar wij actief zijn, streven wij naar uitgebalanceerde teams op alle gebieden. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de verschillende elementen van de samenleving worden vertegenwoordigd op elk niveau binnen onze organisatie.

 
 Need to find a provider for a particular service in your country? No problem!
Our Terre Armee in the world page will help you to find the appropriate Terre Armée office for your project.